Ik werk als therapeut met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Heb ik vermoedens van huiselijk geweld? Dan neem ik achtereenvolgens de volgende vijf stappen:

Stap 1 Signalen in kaart brengen

Stap 2 Overleggen met collega en eventueel Veilig Thuis 

Stap 3 Gesprek met cliënt 

Stap 4 Wegen van huiselijk geweld of kindermishandeling 

  • Heb ik op basis van de stappen 1 t/m 3 een vermoeden van / is er sprake van huiselijk geweld en/of kindermishandeling?
  • Heb ik een vermoeden van / is er sprake van acute of structurele onveiligheid?  

Stap 5 Beslissen

  • 1. Is melden noodzakelijk?
  • 2. Is hulp bieden/organiseren (ook) mogelijk?

Ben ik in staat effectieve (passende) hulp te bieden of teorganiseren?

Werken betrokkenen mee aan de geboden of georganiseerde hulp? 

Leidt deze hulp tot duurzame veiligheid?